نیاز ناشناخته

بل حقیقت در حقیقت غرقه شد ~ زین سبب هفتاد بل صد فرقه شد

نیاز ناشناخته

بل حقیقت در حقیقت غرقه شد ~ زین سبب هفتاد بل صد فرقه شد

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

skyfaal

۳ نظر ۳۰ تیر ۹۵ ، ۱۵:۴۵
ضیاء شیخ الاسلامی